[EBOOK] Kuslar Yas?na Gider

Kuslar Yas?na Gider

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Hasan Ali Toptas
Book Publisher :
Total Pages : 276

Kuslar Yas?na Gider Book Detail/ Review :

P?r?l p?r?l ?s?yan Turkcesiyle Hasan Ali Toptas,Kuslar Yas?na Gider�de romanc?l?g?na yeni bir boyut kat?yor: anlatm?yor, soylemiyor; nefeslendiriyor.Kadirsinas otlar?n?n m?r?lt?s?n?, of dememenin ilmini,eldeyken k?ymetini bilmenin erdemini, omurden gidengunlerin sabr?n? okudukca zihnimiz, gonlumuz havalan?yor.�Babalar, al?nlar?m?za yaz?lm?s yaln?zl?klard?r� sozuyank?