[EBOOK] Beyaz Geceler(Penguin Little Black Classics 118)

Beyaz Geceler(Penguin Little Black Classics 118)

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Fyodor Dostoyevsky
Book Publisher :
Total Pages : 508

Beyaz Geceler(Penguin Little Black Classics 118) Book Detail/ Review :

Beyaz Geceler Dostoyevski�nin en hafif, en saf, en lirik kitab?d?r. Safl?k kelimesiyle karmas?k ve kar?s?k olmayan bir seyi kastediyorum. Kitap sozu de okuyucuyu yan?ltmas?n: Dostoyevski Beyaz Geceler�i bir gazetede yay?mlanacak basit ve coskulu bir hikaye olarak tasarlam?st?. Hikaye safl?k ve yal?nl?g?n?, kahramanlar?n?n hep ayn? kumastan ve renkten yap?lmas?ndan al?r. On