Kitab-ul Hiyel

Kitab-ul Hiyel

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Ihsan Oktay Anar
Book Publisher :
Total Pages : 214

Kitab-ul Hiyel Book Detail/ Review :

Lalezar Necep Beyin, K?l?c Ali Pasa Camii muvakkitlerinden Kedigoz Besir Dededen naklettigi bir rivayete gore, Calud, Gulhane Hatt-? Humayunundan bir y?l, Custinyaninin Cadde-i Kebirde Frans?z Tiyatrosunu acmas?ndan ise alt? ay sonra, Diyarbekirli ikiz hiyelkarlar?n da yard?m?yla yeni bir devridaim makinesi yapmaya koyulmustu. Art?k otuz yas?n? coktan geride b?rakt?g

Sessiz Saatler

Sessiz Saatler

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Gaelle Josse
Book Publisher :
Total Pages : 305

Sessiz Saatler Book Detail/ Review :

17. yuzy?lda Hollandal? ressam Emmanuel De Witte oturma odas?nda klavsen calan s?rt? donuk bir kad?n? resmeder. 21. yuzy?lda Frans?z yazar Gaelle Josse resimdeki kad?n?n hayat?n? kurgular. Ona bir isim, bir ev ve icinde f?rt?nalar kopan bir kalp verir.Magdelana Van Beyeren varl?kl? bir adam?n k?z? olmas?na ragmen o donemde kad?nlar?n ticaretle ugrasmas? hos gorulmedigi ic

1