[EBOOK] Kitab-ul Hiyel

Kitab-ul Hiyel

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Ihsan Oktay Anar
Book Publisher :
Total Pages : 444

Kitab-ul Hiyel Book Detail/ Review :

Lalezar Necep Beyin, K?l?c Ali Pasa Camii muvakkitlerinden Kedigoz Besir Dededen naklettigi bir rivayete gore, Calud, Gulhane Hatt-? Humayunundan bir y?l, Custinyaninin Cadde-i Kebirde Frans?z Tiyatrosunu acmas?ndan ise alt? ay sonra, Diyarbekirli ikiz hiyelkarlar?n da yard?m?yla yeni bir devridaim makinesi yapmaya koyulmustu. Art?k otuz yas?n? coktan geride b?rakt?g